loader gif

Kronika Akaszy: więzy energetyczne i przywiązania

Żyjesz w ogromnym oceanie energii. W zależności od tego, jak zarządzasz swoją osobistą energią, tak nawigujesz po tym oceanie. Czasem wpadasz więc w sztorm, a innym razem dryfujesz poddając się falom. Większość ludzi nie jest świadoma tego, w jaki sposób odbywa się ten proces i nie potrafi używać swojej energii w sposób świadomy poprzez używanie intencji.

Intencja jest podstawą kreacji. Każdy wybór, jakiego dokonujesz, bazuje w jakimś stopniu na intencji. Im bardziej skupiasz się na świadomym wyborze, by był on zgodny z twoją intencją, tym większe prawdopodobieństwo, że zamanifestuje się jako twoja rzeczywistość. Możesz jednak nie wiedzieć, że twoje intencje mogą bazować na prawidłowej bądź błędnej percepcji, na miłości bądź jej braku. Możesz sobie z tego nie zdawać sprawy. Tworzysz swoją rzeczywistość według tego, jak skupiona jest twoja intencja.

Potęga intencji jest neutralna. Wszelkie cierpienie i trudne doświadczenia wynikają z błędnych percepcji. Właściwe używanie intencji wzmacnia i jednoczy wszystko w twoim życiu. Używasz intencji nawet wówczas, gdy decydujesz się z kimś porozmawiać. Wówczas z intencją łączysz się z energią drugiej osoby. W tym czasie następuje także między wami wymiana energii. Twoja intencja separuje falę drugiej osoby spośród wszystkiego, co istnieje. Jeśli jesteś emocjonalnie związany z tą osobą, twoja energia miesza się z energią drugiej sposoby i zaczynasz uwalniać emocjonalne wzorce w kierunku jej ciała emocjonalnego. Jeśli ta osoba łączy się emocjonalnie z tobą, robi to samo w twoim kierunku. Badania pokazują, że energia pola elektromagnetycznego serca wpływa na osoby, z jakimi wchodzimy w interakcję tym bardziej, im bliższy jest kontakt fizyczny i emocjonalny między tymi osobami.

Istnieją dwa rodzaje relacji, w jakich nie dochodzi do przekazywania emocjonalnych wzorców. Pierwsza to relacje oparte na neutralności, jak wobec kogoś, kogo nie znasz. Wówczas jesteś w stanie neutralności umysłu. W drugim przypadku to relacja oparta na bezwarunkowej miłości. To stan neutralności serca. Miłość nie jest emocją. Jest stanem bycia. Wszelkie inne rodzaje emocji w relacji z drugą osobą są jej zniekształceniem.

Twoje połączenie z drugą osobą i jego czas trwania zależy od intensywności emocjonalnego połączenia między wami. Im ważniejsze czy znaczące dla ciebie jest dane wydarzenie lub osoba, tym silniejsze połączenie i dłużej trwająca niewidzialna więź.

Wyjątkowe relacje wymagają tworzenia silnych i trwałych więzi. Chociaż niektórzy mogą postrzegać powiązania jako pozytywne połączenia, pozostaje faktem, że polegają one na wymianie energii i powodują, że przetwarzasz wzorce emocjonalne w kierunku drugiej osoby. Wymiana byłaby korzystna, gdyby skutkowała w ogólnym rozrachunku zmniejszeniem blokad emocjonalnych, ale odbiorca w krótkim czasie umieści swoje blokady w dokładnie tym samym miejscu, jeśli były one poważne.

Buddyści praktykują brak przywiązania, ponieważ rozpoznają, że przywiązania są produktami ego lub „fałszywego ja”. Sai Baba twierdzi, że „Miłość może pojawić się tylko wtedy, gdy istnieje całkowity brak przywiązania”. Możliwe jest jednak zerwanie swoich przywiązań i odłączenie swojej energii od innej osoby poprzez wykorzystanie intencji.

Karmiczne więzy oraz więzy przywiązania z poprzednich relacji obniżają naszą częstotliwość i blokują manifestację wyższych wibracyjnie relacji. To oznacza, że dopóki nie rozwiążemy wzorców i spraw z przeszłości, projektujemy je na obecne relacje przynosząc nam niekorzystne i niepożądane efekty zarówno w tej relacji jak i w nas samych.

Prawo rezonansu mówi, że w zależności od naszej osobistej frekwencji, wibracji czy też częstotliwości, rezonujemy z określonymi ludźmi, miejscami, czasem, rzeczami a nawet wydarzeniami, które mają podobną częstotliwość lub identyczną.

Każdy człowiek ma określoną frekwencję: wibrację oscylującą na atomowym lub subatomowym poziomie cząstek w osobistym polu energii, które może oscylować w granicach 50-150 Ghz. Dlatego nasza osobista wibracja jest niezwykle ważna.

Zarówno ludzie jak i wydarzenia czy doświadczenia nie łączą się oraz nie pozostają razem, dopóki nie mają identycznej lub podobnej częstotliwości. Jeśli mamy energetyczne blokady w swoim polu energetycznym, czakrach albo DNA, te blokady powstrzymują nasze wzrastanie i rozwój w danych obszarach życia.

Wszystko, co jest zakodowane w naszym energetycznym polu, jak bolesne doświadczenia, karmiczne odciski, emocjonalne ciało bolesne, przekonania i wierzenia, ma wpływ na osobistą częstotliwość wibracji oraz życiowe doświadczenia.

Aby doświadczać innej rzeczywistości należy oczyścić wszystkie blokady i podświadome wierzenia na kwantowym poziomie świadomości, by podnieść swoją częstotliwość i doświadczać bardziej harmonijnych relacji, miejsc, czasów, rzeczy oraz wydarzeń.

Podobnie jest z przywiązaniami. Dlatego odcinanie więzów energetycznych jest tak istotne.

Zapraszam na indywidualne sesji konsultacji Kroniki Akaszy, w trakcie której możemy zająć się tematem naprawy, zrozumienia bądź odcinania różnych relacji i zmiany osobistej wibracji na wiele sposobów. Informacje zostają zmienione według nowego wzorca na kwantowym poziomie, by działać dla ciebie w materialnej rzeczywistości.