loader gif

Medycyna energetyczna: mind-body medicine

„Wszystko jest energią”.

~ Albert Einstein

Medycyna oraz psychologia energetyczna cieszy się dużym szacunkiem oraz popularnością na całym świecie. Zyskuje także coraz więcej naukowych dowodów i zwolenników. Dla niektórych pozostaje nadal nieznaną dziedziną i swoistą nowością. Dlatego warto przytoczyć kilka słów uznanych autorytetów w tej dziedzinie.

Wśród form tradycyjnych możemy wyróżnić akupunkturę, Tai Chi, reiki, czy nowoczesne formy jak EFT (Emotional Freedom Technique), Theta Healing, Matrycę Energetyczną, Synchroniczację Kwantową, Dwupunkt, Reconnecting i wszelkie formy pracy z polem energii i świadomością, terapie magnetyczne, wibracyjne lub terapie muzyką, wpływające na system energetyczny człowieka by kreować jego dobrobyt oraz zdrowie dając wymierne rezultaty.

Dr Erin Olivio w artykule „Engergy medicine” pisze[1]:

„Dziedzina medycyny energetycznej obejmującej przypuszczalne pola energii opiera się na podstawowym założeniu, że wszystkie obiekty fizyczne (w tym ludzkie ciało) i procesy psychologiczne (myśli, emocje, przekonania, postawy) są wyrazem (ekspresją) energii. W związku z tym uważa się, że wszystkie ciała są wypełnione subtelną energią siły życiowej. Siła ta jest znana w wielu tradycjach pod wieloma nazwami. W tradycyjnej medycynie chińskiej jest to qi (czyt., CHEE), w tradycji jedeo-chrześcijańskiej jest to duch zaś w medycynie ajurwedyjskiej dosha (czyt. dosa).”

Wszystko, co jest obecne w przekazach starożytnych, stara się udowodnić współczesna nauka. Candace Pert (1946-2013), doktor farmakologii w dziedzinie neuronauki, uznana na całym świecie autorka ponad 250 prac naukowych, głównie dotyczących peptydów oraz neuropeptydów a jednocześnie pionierka medycyny alternatywnej, wyjaśniała w swojej książce „Molecules of Emotion: The Science Behind Mind-Body Medicine” rolę peptydów w procesie przekazywania informacji wewnątrz ludzkiego ciała. Według jej teorii peptydy zachowują się jak system nerwowy a powierzchnia każdej komórki pokryta jest receptorami działającymi jak przekaźniki dostosowane do różnego rodzaju peptydów. W momencie pojawiania się emocji peptydy są uwalniane wpływając na całe ciało.

Paul Trachtman twierdzi, że w taki sam sposób, jak modulujące emocje peptydy mogą wywołać zaczerwienienie na twarzy na skutek wstydliwych myśli, tak emocje mogą też powodować mobilizację komórek odpornościowych do walki z guzem. Według niego techniki medytacji czy wizualizacji mogą pomagać w ustawieniu tych komórek w akcji.

Zatem, jeśli emocje wpływają na funkcjonowanie organizmu, w jaki sposób możemy doświadczyć uleczenia poprzez dotarcie do podświadomych negatywnych wzorców emocjonalnych?

To temat filmu dokumentalnego E-motion z udziałem znanych badaczy oraz autorów, przedstawiających ten koncept z różnych punktów widzenia jednocześnie dochodząc do tych samych wniosków. Dr Sonia Choquette, dr Joe Dispenza Bradley Nelson, Don Tolman, Neale Donald Walsch i inni, analizują związek pomiędzy emocjami, ciałem oraz zdrowiem.

W dokumencie, odnosząc się do tego, że podświadomość jest 1000 razy silniejsza niż umysł świadomy, zadano pytanie, co w związku z tym kontroluje umysł? Postawiono tezę, że są to właśnie emocje.

Ocenia się, iż większość problemów życiowych, przed jakimi w życiu stajemy, spowodowana jest przez emocje pochodzące z doświadczeń z przeszłości, traum, wspomnień z dzieciństwa. Emocje te zapisują się w ciele, stąd ciało nieustannie żyje w przeszłości a ból sygnalizuje nam, że coś stale jest nie w porządku. Społeczeństwo nauczyło nas jednak wypierać nieprzyjemne emocje, stąd nigdy w pełni nie zostały one uwolnione i utrudniają nam bycie w pełni w chwili obecnej. Najlepszym sposobem na odzyskanie równowagi jest właśnie uwolnienie i pozwolenie sobie na ekspresję każdej przeżywanej emocji, niezależnie od tego, czy jest ona przyjemna. Tłumienie emocji wpływa nie tylko na pogarszanie się stanu naszego zdrowia, relacje z innymi ludźmi ale też powoduje, że nasze życie staje się coraz bardziej automatyczne, jak nieustanna pogoń bez celu, która ma pomóc w tuszowaniu głęboko skrywanych emocji.

Negatywne wzorce w podświadomości powstają na bazie myśli, ponieważ to myśli wywołują emocje. Silne emocje zakłócają pole energetyczne ciała. Takie emocje jak złość, agresja, lęk, depresja, smutek najczęściej powodują ból fizyczny. Jeśli blokady emocjonalne nie są usuwane, rozwijają się choroby.

Zauważono także, że u osób cierpiących na depresję najczęściej pojawiają się bóle w klatce piersiowej pomimo zdrowego serca. Ekstremalny poziom żalu może mieć bardzo destrukcyjny wpływ na zdrowie. Nie bez powodu mawia się, że komuś „pękło serce” albo „zmarł z powodu złamanego serca”. Utrata bliskiej osoby zwiększa ryzyko ataku serca o 21 razy.

Dr Joseph Mercola twierdzi, że ciało nie odróżnia emocji będących wynikiem rzeczywistych doświadczeń od tych powodowanych przez sam proces myślowy, zarówno, gdy myślimy o czymś negatywnym, co się jeszcze nie wydarzyło jak i o czymś przyjemnym. Tym samym można wysnuć wniosek, że tak jak destrukcyjne działanie myśli wywołuje reakcje stresowe organizmu, tak można przekierować tę moc na procesy leczenia tylko dzięki zmianie myślenia.

Autorzy podają uznane sposoby poprawy stanu zdrowia i uzdrawiania podświadomości:

  1. Zawsze należy pamiętać, że nasz umysł jest kluczem do uzdrowienia.
  2. Spodziewać się dobrych rzeczy w życiu.
  3. Gdy czujesz negatywną emocję, zwolnij, nazwij ją, stań się jej świadomy a następnie okaż szacunek i uwolnij ją.
  4. Praktykuj techniki wspomagające uwalnianie negatywnych wzorców emocjonalnych.
  5. Należy jasno swój cel w życiu. Aby odkryć swoje powołanie, trzeba odpowiedzieć na pytanie: „Gdybym się nie bał, zrobiłbym…”
  6. Skupiaj się na kolorze żywności wspierającej leczenie czakr. Na przykład, ekspozycja na światło słoneczne + jedzenia ananasa i pomarańczy pomogą wzmocnić 2. i 3. czakry, które mogą złagodzić depresję.
  7. Można stosować post polegający na piciu tylko wody, aby usunąć problematyczne emocje z organizmu.
  8. Można nauczyć się techniki The Emotion Code lub innych technik pozwalających szybko zwolnić zatrzymane emocje.
  9. I w końcu, nigdy nie lekceważyć uzdrawiającej mocy wdzięczności i miłości własnej[2].

Hasłem przewodnim filmu jest: „Utrać to, co musi zostać  stracone, by znaleźć to, co musi zostać odnalezione”[3].

Enjoy!

[1] http://www.erinolivo.com/in-the-news/oprah-com-energy-medicine/

[2] Oryginalny artykuł: http://wakeup-world.com/2015/06/05/emotional-energetic-healing-the-future-of-medicine-is-here/ by Carolanne Wright.

[3] Można wykupić download w postaci mp3 ze strony filmu lub wykupić dostęp na 24h. http://www.e-motionthemovie.com/yekra/