loader gif

Lubelski Transfer Innowacji

Portfolio Image

Charakterystyka projektu:

  1. 504 godziny stażu w przedsiębiorstwie mającym siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa lubelskiego. Efektem stażu było opracowanie koncepcji rozwiązania innowacyjnego, zgodnie z definicją innowacji zawartą w Podręczniku Oslo Manual.
  2. Szkolenia praktyczne (8-godzinne) z tematów:
    – „Własność intelektualna oraz prawo patentowe”
    – „Innowacje i konkurencyjność – model, mechanizmy i zarządzanie”
    – „Finansowanie komercjalizacji badań”