loader gif

Świadomość typu „mi”, „mnie” i „przeze mnie”

Istnieją trzy kluczowe stany świadomości jakie ułatwiają zrozumienie oraz ułatwiają drogę do podnoszenia osobistych wibracji. Wyznaczają one pewien krytyczny punkt. Gdy znajdujesz się poniżej tego punktu, twój umysł jest zamknięty, jesteś defensywny i angażujesz się przede wszystkim w posiadanie i udowodnienie racji. Gdy jesteś powyżej tej linii, jesteś otwarty, ciekawy świata, zaangażowany w uczenie się i osobisty rozwój.

Stan świadomości „MI” znajduje się poniżej tej linii i jest to stan częstotliwości ego. W niej większość ludzi funkcjonuje nieświadomie przez sporą część czasu. W tej pozycji postrzegasz siebie jako obiekt wpływu czynników zewnętrznych i innych ludzi, okoliczności, zdarzeń. Rzeczy ci się przytrafiają, są czynione przez innych. Jest to świadomość ofiary. Z tej pozycji obwiniasz innych, ponieważ czynią coś tobie. Zadajesz sobie pytanie: „dlaczego ja”? „dlaczego to mnie spotyka”? „Za co?”. Tutaj także usprawiedliwiasz siebie samego mówiąc, że gdyby świat lub ludzie byli inni, to wszystko byłoby inaczej w twoim życiu. Na tym poziomie nie masz dostępu do swojej mocy, do Autentycznego Ja, ponieważ oddajesz swoją moc na zewnątrz.

Stan świadomości „DZIĘKI MNIE” jest powyżej linii krytycznej. Tu przestajesz być ofiarą, ale powoli stajesz się współtwórcą swojej rzeczywistości. Rozumiesz doskonale, że wszystko co się wydarza, ma swój porządek i jest w swej istocie doskonałe, ponieważ służy indywidualnemu rozwojowi. Masz świadomość, że czasem nie dostrzegasz jeszcze sensu i celu zdarzeń, ale zadajesz sobie pytanie, czego może cię to nauczyć. W stu procentach bierzesz odpowiedzialność za kształt swojej rzeczywistości. Doceniasz życie, świat, jesteś pełen wdzięczności i traktujesz życie tak, jakby wydarzało się dla ciebie. Budzisz w sobie zachwyt i zdziwienie, nie potrzebujesz zaś udowadniania racji w żadnym zakresie. Na tym poziomie znajdujesz się już w koherencji i kwantowej miłości.

Stan świadomości „POPRZEZ MNIE” to stan, w którym pojawiają się w tobie głębokie pytania, a one prowadzą cię do wielkich odkryć i świadomości, że naprawdę tworzysz swoją rzeczywistość. Jesteś świadomy odpowiedzialności i swojej mocy a także mocy, która jest większa od ciebie i działa poprzez ciebie. Każde swoje stworzenie traktujesz z szacunkiem, entuzjazmem i ciekawością – nawet jeśli jest nim trudne doświadczenie. Wówczas zadajesz sobie pytanie, jak to doświadczenie mi służy? Co mi to mówi o mnie? Na tym poziomie nie masz potrzeby kierowanie i naprawiania, ale w stanie łaski całkowicie poddajesz się nurtowi wydarzeń, które zdają się działać i układać się samoistnie. Jesteś świadomy, jaką moc daje ci bycie w tym stanie, podejmujesz więc świadomy wysiłek, aby być w koherencji, działać z poziomu bezwarunkowej miłości i z tej pozycji także nawiązywać oraz tworzyć relacje.

Każdy z tych stanów jest potężny, ponieważ energię osobistą generuje nasze serce. Poprzez własne pole wpływamy na wszystko w naszym otoczeniu. W stanie „dzięki mnie” wchodzisz w koherencję, a w stanie „poprzez mnie” jesteś w niej w pełni. W tych stanach to nie inni wpływają na ciebie, ale wysoka osobista wibracja sprawia, że energia osób znajdujących się w twoim otoczeniu dostosuje się do twojej.