loader gif

33 Prawa Uniwersalne

Podświadomość przemawia do nas w snach językiem symboli. Mimo tego, że istnieje wiele tłumaczeń marzeń sennych, każdy indywidualnie może rozszyfrowywać swe wiadomości. Skoro trafiają do ciebie, to na pewno w takiej formie, byś mógł je zrozumieć.

Kilka lat temu, tuż przed przebudzeniem, a więc zapewne, gdy mój mózg przechodził już z fal theta do alfa, miałam niezwykły sen. Przy moim łóżku stanęła wysoka, przezroczysta postać rodzaju zdaje się męskiego. Nie poruszając ustami, powiedziała do mnie: „daję ci zbiór praw”, po czym obok mojej głowy położyła jakby zwinięty w rulon pergamin, przewiązany czerwoną wstążką.

Było to tak realistyczne, że zerwałam się na równe nogi i szukałam obok poduszki tego prezentu przez dłuższą chwilę, zanim zdałam sobie sprawę z tego, że to tylko sen. Usiadłam jednak do komputera i znalazłam wówczas 33 Uniwersalne Prawa. Był to początek mojej podróży w głąb siebie. Być może wierzyłam w Anioły i dlatego moja podświadomość wybrała sobie taki symbol, by przekazać mi ważną wiadomość?

Myślę, że warto je poznać i nad nimi pomedytować. Być może testować, obserwować własne życie i to, co się w nim dzieje. Uważność pozwala bowiem dostrzegać nawet to, co z pozoru jest niewidzialne. Nie znalazłam już później tej publikacji. Wiem natomiast, że jej autorką jest Jasmuheen. Miłej lektury.

 1. Prawo Uniwersalne. „Każda istota posiada iskrę Boskiej Świadomości do samorealizacji i rozwoju”.
 2. Prawo Umysłu. „Duch jest bezwzględną rzeczywistością. Umysł należy do względnej rzeczywistości. Duch poprzez Umysł wyraża i tworzy wszelkie formy rzeczywistości”.
 3. Prawo Serca. „To miejsce mocy gdzie następuje połączenie energii bezwzględnej z względną, czasu i przestrzeni, Alfy i Omegi. To serce umysłu jest rdzeniem życia”.
 4. Prawo Wolności. „Tylko istota wolna może manifestować pełnię Ducha, z którego jest poczęta”.
 5. Prawo Ewolucji. „Wolny proces rozwoju sprawia, że świadomość poprzez doświadczenia kolejnych wcieleń ewoluuje wraz ze swym Źródłem ku wyższym wymiarom”.
 6. Prawo Przyczyny. „Dusza wybiera najlepszy czas, miejsce, okoliczności, związki, aby zrealizować swoje zadania. Na planach rzeczywistości odbywamy lekcje. Jest to prawo harmonii z gwiazdami (niebo urodzeniowe)”.
 7. Prawo Rezonansu. „Poprzez swoje myśli i uczucia tworzymy wibrację. Intencja, która zawarta jest w wibracji, przyciąga podobne energie”.
 8. Prawo Karmy. „Wiąże się z prawem przyczyny i skutku, gdzie każda akcja wywołuje reakcję. Poprzez swoje działania wytwarzamy i zbieramy skutki. Jest to prawo naturalne”.
 9. Prawo Szacunku. „Inspiruje nas do poszanowania każdej formy życia. Podświadome wzorce wyższości religii, rasy, kultury, płci powinny być zmienione na Światło uznania boskości wszystkich Istot.”
 10. Prawo Przebaczenia. „To spłata osobistych długów karmicznych. Wybaczamy ludziom, miejscom i okolicznościom. To naprawdę słuszne i sprawiedliwe wszystko co nam się przydarza. Wybaczajcie nie 7 razy, a 77 (zawsze)”.
 11. Prawo Miłosierdzia. „Prawo to ma dwa aspekty: przepraszamy, że staliśmy się przyczyną takiego skutku (czysta intencja), przepraszamy Ojca za okoliczności powstania karmy.”
 12. Prawo Miłości. „Jest istotą twórczego działania. To wszystkie siły pozytywne w Kosmosie i energie, które z niej powstają”.
 13. Prawo Cierpliwości. „Na wszystko przychodzi czas i miejsce. Jest to Boski Plan. Cierpliwość staje się cnotą w procesie dostrajania ducha i materii. Jeśli nie realizują się nasze pragnienia, to znaczy, że pora jest nieodpowiednia albo nie służą te pragnienia naszemu dalszemu rozwojowi”.
 14. Prawo Wdzięczności. „Im bardziej wyrażamy wdzięczność za to, co nas spotyka, tym bardziej przyciągamy zjawiska i okoliczności, za które będziemy coraz bardziej wdzięczni”.
 15. Prawo Adaptacji. „Swobodny przepływ energii we Wszechświecie ukazuje jedyną stałą zasadę – zmienną naturę energii. Dostrajanie Wielowymiarowej natury do czystych pól energii wpływa na proces adaptacji do najwyższych wymiarów”.
 16. Prawo Synchroniczności. „Bycie w idealnym miejscu, w idealnym czasie. Doskonałe dostrojenie i wyregulowanie, kiedy wszystko przepływa w harmonii w magiczny wręcz sposób”.
 17. Prawo Afirmacji. „Potęga myśli oraz słów, które potwierdzają, że jesteś tym, w co wierzysz i za co uważasz swoją rzeczywistość. Będziesz tym, co czujesz i myślisz”.
 18. Prawo Łaski. „Kiedy Istoty Ludzkie są dostrojone, będą istniały w doskonałej Jedności z Bogiem, to wtedy Bóg sam utrzymuje i przejawia swoją Doskonałość w ludziach”.
 19. Prawo Manifestacji. „Pozwala wyrażać nasze pragnienia i potrzeby, kiedy intencja nasza służy najwyższemu dobru, nie tylko nas samych, lecz także dobru innych. Zdecyduj, czego chcesz, oświadcz to wyraźnie, a następnie nie zajmuj się tym i przyjmij założenie, że jest to załatwione. Nie wątp! Nasza zdolność wyrażania pragnień w fizycznej rzeczywistości jest gwarantowana, jeśli żadne wewnętrzne sabotażowe działania nie są uruchamiane z naszej pamięci komórkowej”.
 20. Prawo Równowagi. „Scalanie biegunowości. Termin ‘biegunowość’ oznacza przeciwstawne siły, między którymi nie ma współzawodnictwa. Razem wzięte, siły te przemieszczają się w kierunku zharmonizowanego celu, co w rezultacie powoduje rozwój. Dualizm to przeciwstawne siły energii, które przyjęły formę osobowości. Żyjemy na planecie dwoistości i musimy korzystać z Prawa Równowagi, by stworzyć biegunowość męskich – żeńskich, pozytywnych – negatywnych energii, w celu osiągnięcia harmonii i połączenia w całość. Kiedy zintegruje się z całym naszym jestestwem, Prawo Równowagi jest jednym z pierwszych kroków zmierzających ku oświeceniu”.
 21. Prawo Dualizmu. „Kiedy dana istota łączy się w sposób świadomy ze swym Źródłem, kiedy staje się ‘oświecona’, wznosi się ponad to prawo i nie ma ono na nią wpływu. Do tego czasu prawo to wpływa na biegunowość energii”.
 22. Prawo Zmiany i Transformacji. „Każdy stan może być poddany transformacji, a wszystko zmienia się nieustannie. Jedyną niezaprzeczalną rzeczą, jaka istnieje we Wszechświecie, jest niezniszczalność energii oraz jej zmienna natura. Dzięki temu najdoskonalszemu i wymagającemu prawu, jeśli zaakceptujemy, pobłogosławimy, dziękujemy Bogu za dany stan, lub też ‘będziemy wdzięczni we wszystkim co robimy’, możemy przemienić nawet najbardziej gorzkie doświadczenia i stany w naszym życiu, w duchową wspaniałość.

Możemy też uzyskać moc przemieniania naszych duchowych pragnień i marzeń w namacalne wybory.

Prawo to nigdy nie zawodzi i obejmuje również duchowe prawo zmiany i transmutacji, a także prawa materialne oraz żywioły. Alchemia ta jest objawiającą się mocą Boga. Jest wieczna, niezmienna i przynosi dokładne rezultaty.

Annalee Skarin mówi: „Prawo Duchowej Chemii jest prawem przeobrażającym wszelkie stany, wszelkie wibracje, wszelką ciemność w piękno, muzykę i światło. Trzeba nauczyć się mówić językami Aniołów, czy też ‘nowymi językami’. Trzeba nauczyć się mówić z głębi duszy, a nie tylko wargami, czy nawet samym umysłem. Ten kto mówi za pomocą swych warg, tylko trajkocze. Ten, kto mówi opierając się na pustym rozumie, wprowadza zamęt i niezgodę. Ten, kto mówi z mądrości rozumu, karmi umysły ludzi. Ten, kto mówi z głębi swego serca, zdobywa zaufanie ludzi. Lecz ten, kto mówi z głębi duszy, leczy rany serc tego świata i karmi wygłodzone, zamorzone głodem dusze ludzkie. Człowiek taki potrafi osuszyć łzy cierpienia i bólu. Potrafi też wnieść światło, bo nosi je z sobą. Język duszy jest najpiękniejszym z języków, jest to język ‘uświęcony’… Może on przynieść wyłącznie bogactwo chwały, jako że jest to język nieśmiertelnych sfer i język Bogów. Jest to dar Ducha, znany jako ‘nowe języki’… Potęga transmutacji jest mocą kontaktowania się z wnętrzem naszej duszy poprzez serce. Metoda ta sama w sobie posiada moc spełniania i udoskonalania”.

 1. Prawo Spełnienia. Cytaty z książki „You are Gods” Annalee Skarin: „Istnieje prawo nieodwołalne zarządzone w niebie przed stworzeniem ziemi, na którym można oprzeć wszelkie błogosławieństwa: jeśli otrzymamy jakiekolwiek błogosławieństwo od Boga, dzieje się tak, gdyż jesteśmy posłuszni temu prawu. Prawo to także znane jest jako Prawo Wytwarzania lub Prawo Kreacji. Jak posiejesz, takie zbierzesz plony. Zasiane ziarna przyniosą plony. Każda myśl posiada moc stwarzania rzeczywistości; będziesz tak sądzony jak sam osądzasz.

To Prawo Spełnienia traktuje o potędze myśli i słów, gdzie myśli są ziarnami, różnych gatunków, które – kiedy łączą się z uczuciem – dają w rezultacie żywą wibrację, a ta zradza owoce według swego rodzaju. Pragnienie jest to pasja, która płodzi to ziarno i daje mu moc ukazania się – moc tworzenia. Prawo to jest prawdziwe i wieczne, bez względu na to, czego pragniemy: jeśli sadzimy ziarno (myśli) i wyplenimy chwasty (wątpliwości i obawy), ziarno to wzejdzie.

Kiedy przygotowujemy – bez obaw i zmartwień – nasz umysł na większe rzeczy, większe rzeczy zostaną nam dane. Moc służąca zarządzaniu tym, co nas otacza i moc budowania, znajdują się w naszych rękach. Jest to potęga myśli, która jest potęgą Boga”.

 1. Prawo Rozróżnienia. „Znane również jako Prawo Różnicowania, mówi o byciu całkowicie zestrojonym z następnym krokiem w naszym rozwoju duchowym”.
 2. Prawo Doskonałości. „Wszystko co znajduje się w swoim boskim stanie jest doskonałe”.
 3. Prawo Asymilacji. „Uniemożliwia gromadzenie się w naszych ciałach tych cząstek, których my sami – jako istoty duchowe – nie zdobyliśmy i nie podporządkowaliśmy sobie”.
 4. Prawo Przykładu. „Prawo Przykładu traktuje o tym, że najpotężniejsze siły przemiany pojawiają się u tych jednostek, które ‘postępują według własnych słów’. Mówi ono, że każda osoba, koncept lub rzecz, może służyć jako przykład do naśladowania innych. Ci, którzy posłużyli jako przykład miłości, oddania i dzielenia się z innymi lepszą cząstką siebie, przynieśli na ten plan wolność, piękno i pokój. Tych ludzi, którzy chcą lepszego świata, zachęca się, by w każdej chwili i każdego dnia żyli według własnej prawdy w sposób, który uznaje wszelkie życie”.
 5. Prawo Wyrównania. „Jest to porządek, dzięki któremu otrzymujemy sprawiedliwą zapłatę. Prawo to jest uniwersalne i nie podlega osobistemu zapotrzebowaniu. Wiąże się z prawem Przyczynowo – Skutkowym oraz Prawem Kreatywności i jest wypełnione w bezpośrednim związku z indywidualnie poczynionym wyborem działania”.
 6. Prawo Objawienia. „Doświadczamy tyle, ile potrzeba, aby objawiło się szczęście i Prawda Boga – kto szuka, ten znajdzie, kto prosi, ten otrzyma, kto słucha, ten usłyszy, kto patrzy, ten zobaczy. Prawo Objawienia manifestowało się między innymi przez proroków i mistyków, którzy dostali prawo, aby głosić w owym czasie, w swoim środowisku, kulturze, religii, to co usłyszeli, zobaczyli, nawet, gdy współcześni tego nie rozumieli i nie pojmowali, bo do tego jeszcze nie dorośli”.
 7. Prawo Praworządności. „Bóg jest prawem. To On je ustalał, wdrażał, pilnuje ich jak i sam je respektuje. Jest wymagający wobec siebie, a więc wobec wszystkich. Wszyscy, którzy otrzymali życie są zobowiązani do jego przestrzegania. Naruszanie praw ustalonych przez Stwórcę zakłóca życie we Wszechświecie. Każdy kto zakłóca Wszechświat musi ponieść konsekwencje takiego postępowania zgodnie z innymi prawami m. in. z Prawem Inercji. Nie jest to kara, ale poniesienie odpowiedzialności, powrót tej samej energii w zwielokrotnionej sile do nadawcy. Wiele stworzeń, w tym ludzie, nie zdają sobie z tego sprawy, nie postrzegają świata swoich myśli, słów, czynów, jako określonych wibracji. Powoduje to wiele zakłóceń i ściągania niższych energii. To z kolei skutkuje jeszcze większym obniżeniem i wchodzeniem w pola wibracji materii. Dlatego tak ważne jest oczyszczanie swojego bliskiego i dalszego pola poprzez ‘spowiedź’, czyli wolę poprawy i lepszego postępowania. Bóg jest Miłosierny, oczekuje Harmonii i przebaczy każdemu, kto szczerze wyzna swoje ‘winy’, ‘grzechy’ i obieca poprawę. Jeśli to nie następuje, to trzeba ponieść konsekwencje. Są one czasami surowe. Tylko my sami na nie zasłużyliśmy. Nigdy nie wolno łamać i lekceważyć praw Boskich! Są one Absolutem dla wszystkich i wszystkiego we Wszechświecie. Prawo to mówi, że im bardziej się starasz, próbujesz, tym bardziej bliżej Źródła się znajdujesz. Tym większej Boskości doświadczasz. Kto jest prawy staje się Bogiem! Dlatego tak ważne jest poznać te prawa i je przestrzegać. Każdy, kto będzie podążał tą drogą, będzie wynagrodzony większym Dobrem i Miłością, czyli Boskością”.
 8. Prawo Przyjaźni. „Łączy się z miłością, specyficzną formą zażyłości z Ojcem. Doświadczenie wszystkich Praw (Praw Kosmicznych, Uniwersalnych itd.) i Prawd prowadzi nas do naturalnej formy doskonałości, którą jest bycie w przyjaźni z Bogiem”.
 9. Prawo Okresowości. „Nieustannie przechodzimy przez kolejne fazy oddechu Boga. Określone kultury, religie, wykorzystywały i wykorzystują w swoim czasie fazy oddechu Ojca do swojego przejawienia”.
 10. Prawo Jedności. „Wszystko łączy się ze sobą i wszystko pochodzi z tego samego Źródła. Znane także jako Prawo Energii. Wyjątek z ‘Vision of Ramala’: ‘Mądrą jest taka dusza, która uznaje, iż cała ludzkość jest jedną wielką całością, że każdą istotę ludzką można uważać za pojedynczą komórkę kosmicznego mózgu swego Stwórcy. W rzeczywistości nie istnieje rozdzielenie, chyba, że ludzkość wybierze życie w odizolowaniu’.

‘Jedną ze wspaniałych nauk, jakich uczy nas życie na planie fizycznym jest wzniesienie się ponad to pozorne rozdzielenie, dostrzeżenie, że jest ono ‘pozorne’ i zrozumienie tego, że jesteś w prawdziwej jedności ze swym Stwórcą, nie tylko w swoim fizycznym, lecz także i duchowym jestestwie.

Na tym świecie nie istnieje rozdzielenie między tobą a twoim Bogiem. Ten świat jest twoim Bogiem. Twój Bóg jest tym światem. Żyjesz w Bogu i w rzeczywistości stanowisz cząstkę twego Boga, tak samo jak aspekt twojego Boga mieszka w tobie i w rzeczywistości stanowi cząstkę ciebie. Tak więc to, co większe, można odnaleźć wewnątrz tego, co mniejsze, a to znów zawiera się w obrębie tego, co większe”.