loader gif

Metody i technologie rozwoju

 Coaching według badań i technik

Instytutu HeartMath®

 

Każde życie ma swoje wyzwania. Każde serce zna odpowiedź.

Czy jesteś gotowy, aby:

 • Lepiej się czuć

 • Zwiększyć swoją efektywność

 • Znaleźć więcej równowagi między pracą a życiem prywatnym

 • Rozwinąć swoją elastyczność i odporność emocjonalną

 • Poprawić swoją kreatywność i podejmowanie decyzji

 • Udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne

 • Wzmocnić relacje osobiste i zawodowe

 • Odwrócić negatywny wpływ stresu na twoje zdrowie, pracę i jakość życia?

HeartMath® jest jedynym, potwierdzonym naukowo systemem technik interwencyjnych dotyczących stresu i obiektywnej, biometrycznej informacji zwrotnej, które wymiernie i znacznie polepszają zdrowie i powiększają efektywność jednostek i organizacji.

Prawie 1400 osób w sześciu światowych firmach wykazało następujące wyniki po sześciu miesiącach od szkolenia według technologii HeartMath:

60% Redukcja niepokoju

45% Redukcja poczucia wyczerpania organizmu

41% Redukcja intencji porzucenia dotychczasowej pracy

24% Poprawa zdolności do skupienia uwagi

25% Poprawa umiejętność słuchania

17% Poprawę w sytuacjach konfliktowych w domu i w pracy.

„HeartMath jest instrukcją obsługi, na którą czekaliśmy żeby pomóc nam rozpoznać i wykorzystać energię naszych serc, by uzdrowić nasze ciała i nasze życie”.

Christiane Northrup, autorka „Women’s Bodies, Women’s Wisdom”

 

Dowiedz się więcej na temat  łatwych w stosowaniu technik i technologii Instytutu HeartMath od Certyfikowanego Coacha HeartMath®.

Zapraszam na szkolenia i coaching dla firm oraz klientów indywidualnych.

Instytut HearthMath: http://www.heartmath.org/HM-HCM-Cert Coach-V3

 


 

Wejście do Kroniki Akaszy

Akashic Record Reading, The Akashic Pathway Teachings – One True Love

„Świadomy i inteligentny umysł posiada wszystko.”

~ Max Planck – niemiecki fizyk, autor prac z zakresu między innymi teorii względności i teorii kwantów.

 

Gabrielle Orr

Z twórcą metody Akashic Pathway Teachings Gabrielle Orr na seminarium w Warszawie w 2014 roku.

mde

 Z Gabrielle Orr na warsztatach zaawansowanych w 2017 roku.

 

Jest to metoda, której pierwszą propagatorką w Polsce jest Gabrielle Orr ze Stanów Zjednoczonych.

Praktyka jest stosowana na świecie przez wielu nauczycieli według różnych podejść, modlitw, inwokacji oraz medytacji.

Czym jest Kronika Akaszy, nazywana także Księgą Życia? Jest to esencja Wszystkiego Co Istnieje, nazywane też przez alchemików eterem, czyli piątym elementem obok ognia, wody, powietrza i ziemi. Jest to kwantowe pole, a więc struktura sieci łączącej wszystko ze wszystkim, która podtrzymuje wszystko co istnieje. To podstawowa energia i pole informacyjne, w którym zawierają się przeszłe i przyszłe wszechświaty. Można ją interpretować jako wyłaniającą się jakość dźwięku, a dźwięk jest wibracją. Bez Akaszy nie ma ducha ani duszy. Praca z zapisami Akaszy jest zatem tłumaczeniem wibracji na znany i zrozumiały dla nas język.

Udowodniono, że istnieje pole energii, które jest podstawą wszelkiego stworzenia. Już 80 lat temu Max Planck postulował, że nauka dochodzi do momentu, w którym musi stwierdzić, że za tym wszystkim co istnieje stoi Inteligentny Duch, który kieruje wszechświatem. Albert Einstein chciał także poznać myśli Boga. I on z kolei przeczuwał, że pomiędzy cząsteczkami istnieje przestrzeń, którą chciał badać. Pomylił się w jednej rzeczy: to nie przestrzeń, a pole energii.

Pole to stale jest badane przez naukowców. W latach 1993-2000 naukowcy udokumentowali istnienie pola energii, które zostało opisane na 3 sposoby:
• Pole istnieje wszędzie przez cały czas.
• Pole istnieje od samego początku, od momentu, który fizycy nazywają Wielkim Wybuchem, teraz twierdzą nawet, że istniało jeszcze przed nim.
• Pole posiada inteligencję, która odpowiada na szczególne właściwości ludzkich emocji.

Pole to uznawane jest za przewodnik, który przenosi wszystko to, co trzymamy wewnątrz siebie na zewnątrz, poza nasze ciała. W starożytności nazywane eterem, czyli piątym żywiołem, przenikającym całe istnienie. Nie bez powodu do dzisiaj mówi się, puścić coś w eter lub słychać coś w eterze.

Naukowcy nie nadali mu jednej, konkretnej nazwy. Jest nazywane Matrixem (macierzą), polem zunifikowanym, polem holograficznym, polem morficznym lub polem-A. Erwin Laszlo nazywa je także Polem Akaszy, mówiąc, iż jest to fundamentalna energia kosmosu, która przenosi informacje nie tylko aktualne, ale przeszłe i przyszłe. To świadomy ocean zbiorowych i indywidualnych wspomnień, z których biorą się wszystkie rzeczy: atomy, cząsteczki, gwiazdy, planety i nasze, ludzkie doświadczenia. Uznany fizyk, badający związki fizyki i duchowości, Nassim Haramein, nazywa je pamięcią kosmiczną. Można je uznać za początek lub genezę wszystkich rzeczy, które istnieją w czasie i przestrzeni. To zatem, czym się zajmuję, to zmiana ludzkich doświadczeń poprzez kontakt właśnie z tym polem. Poprzez świadomy kontakt, intencje, budowanie świadomości emocjonalnej, budowanie własnej odporności przez koherencję oraz komunikację.

Jedną z metod, jaką uwielbiam jest po prostu czytanie z Pola Akaszy. Rekordy Kroniki Akaszy zawierają informacje na temat duchowej podróży każdego z nas. Czytanie to głębokie, duchowe doświadczenie zarówno dla mnie, jako czytającej, jak i każdej osoby, dla której czytam. Nazywam je nawet duchowo intymnym, ponieważ w trakcie konsultacji ze swoimi rekordami, otrzymujemy zrozumienie naszych doświadczeń, wskazówki, jak poradzić sobie z niekorzystnymi schematami poglądów lub wierzeń, gdzie tkwią ich źródła. Niezależnie od tego, czego dotyczy temat: relacji, biznesu, osobistych nawyków, przyzwyczajeń, nałogów, blokad czy lęków.

Z Kroniki Akaszy zawsze płynie ocean miłości, zrozumienia i akceptacji. Dzięki temu możemy doznawać szeroko rozumianego uzdrowienia naszego życia, co nie zwalnia nas od działania. Ponieważ nasza przyszłość nie jest wykuta w kamieniu i mamy wolną wolę. Możemy dokonywać nowych wyborów, możemy kształtować swoje życie, gdy odkryjemy swoją wewnętrzną moc. A odkrywamy ją tylko poprzez stawanie się bardziej świadomym swoich ograniczeń oraz pokonywanie ich.

Czytanie Kroniki Akaszy jest narzędziem do Rozwoju Świadomości. Pomaga w dokonywaniu lepszych wyborów w zgodzie z celem naszej duszy. Nic jednak nie jest zapisane w kamieniu, co oznacza, że nasza przyszłość determinowana jest przez wybory, jakich dokonujemy teraz. Ponadto istnieje wolna wola, która pozwala nam tych wyborów dokonywać.

Połączenie z polem przenosi naszą moc z przyszłości do teraz, gdzie ona rzeczywiście istnieje. Tym samym bierzemy swoją odpowiedzialność za moc, aby współkreować wynik zamiast oczekiwać, że zrobi to za nas siła z zewnątrz. Jest to zatem nauka o braniu odpowiedzialności za kreowanie swojej własnej rzeczywistości. Wszelkie przewidywania opierają się natomiast na wibracji sytuacji, w jakiej znajdujemy się teraz, co daje nam możliwość zmiany.

Praca z Akaszą pozwala leczyć nasze życie na wielu poziomach. Nasza rzeczywistość jest bowiem lustrem i tylko zmieniając własną energię możemy zmienić nasze odbicie we Wszechświecie. Proces czytania dla innej osoby odbywa się tylko i wyłącznie za pozwoleniem na wejście w jej obszar Kroniki Akaszy. Poprzez zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi, następuje też wibracyjny, uzdrawiający kontakt z wymiarem duchowym danej osoby. Metoda umożliwia wydobywanie kluczowych wzorców z podświadomości i sprowadzanie ich do umysłu świadomego, co pozwala je sobie uzmysłowić. Ich źródło może być karmiczne, pochodzące z dzieciństwa lub powiązań duchowych, dysfunkcyjnego stylu życia czy aktualnej sytuacji (która może być ich rezultatem i przyczyną kolejnych).

Obszary jakich może dotyczyć konsultacja: aspekty duchowe, zdrowie, emocje, fałszywe przekonania, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, relacje, dobrobyt, życiowy cel, kierowanie własną energią.

Uzyskujemy w ten sposób potrzebne informacje by wieść zdrowe, harmonijne i pełne miłości życie w zgodzie z celem naszej duszy.

Więcej: http://www.gabrielleorr.com/

 


 

ktlead_top_polski

„Praca”

„Nikt nie jest w stanie dać ci wolności, to twoje zadanie”.

~ Byron Katie

Co to jest Praca?

Praca (The Work) to prosty, ale skuteczny proces wglądu uczący nas identyfikowania i kwestionowania takich myśli, które są przyczyną wszelkiego cierpienia na świecie. Jest to sposób zrozumienia, co nas boli oraz spojrzenia na źródło naszych problemów ze zrozumieniem.

To, co jest, jest.

Cierpimy jedynie wtedy, gdy wierzymy w myśl, która nie jest zgodna z rzeczywistością. Kiedy umysł jest doskonale czysty, wtedy to, co jest, jest właśnie tym czego pragniemy. Jeśli pragniesz, aby rzeczywistość była inna niż jest, to równie dobrze mógłbyś próbować nauczyć kota szczekać. Mógłbyś się bardzo starać, a na koniec kot spojrzałby na ciebie i powiedział: „Miau”. Pragnienie, by rzeczywistość była inna, niż jest, nie może się ziścić. A jednak z pewnością zauważasz, że wielokrotnie w ciągu dnia myślisz: „Ludzie powinni być bardziej uprzejmi”. „Dzieci powinny być grzeczne”. „Mój współmałżonek powinien się ze mną zgadzać”. „Powinnam być 4 szczuplejsza (albo ładniejsza, albo powinnam odnosić większe sukcesy)”. Te myśli są zawsze wyrazem naszych pragnień, by rzeczywistość była inna, niż jest. Jeśli wydaje ci się, że to stwierdzenie brzmi przygnębiająco, to masz rację. Wszelkie napięcie, jakie odczuwamy, spowodowane bywa sprzeciwem wobec tego, co jest.

Ludzie, którzy dopiero zaczynają stosować Pracę, często mówią mi: „Ale jeśli przestanę sprzeciwiać się rzeczywistości, to pozbawię się siły. Jeśli po prostu zaakceptuję rzeczywistość, stanę się bierny. Może nawet nie będzie mi się chciało nic robić”. Odpowiadam im pytaniem: „Czy możesz mieć pewność, że to prawda?”. Co daje nam więcej siły?: „Szkoda, że straciłem pracę” czy „Straciłem pracę. Co teraz mogę zrobić?”. Dzięki Pracy zaczynasz dostrzegać, że to, co twoim zdaniem nie powinno się było wydarzyć, powinno się było wydarzyć. Powinno się było wydarzyć, ponieważ się wydarzyło, i żadne myśli nie zmienią tego. To nie znaczy, że usprawiedliwiasz to, co się stało, lub to akceptujesz. Po prostu widzisz wszystko bez oporów i niepewności wynikających z wewnętrznej walki. Nikt nie chce, żeby jego dzieci chorowały, nikt nie chce mieć wypadku samochodowego; ale kiedy do tego dochodzi, czy wewnętrzny sprzeciw wobec tych zdarzeń może pomóc? Wiemy, że nie powinniśmy tak reagować, a jednak to robimy, ponieważ nie wiemy, jak przestać.

Kocham to, co jest, nie dlatego, że jestem osobą duchową, ale dlatego, że sprzeciw wobec rzeczywistości rani. Wiemy, że rzeczywistość jest dobra taka, jaka jest, stąd że kiedy sprzeciwiamy się jej, doświadczamy napięcia i frustracji. Tracimy wtedy poczucie równowagi i naturalności. Kiedy przestajemy walczyć z rzeczywistością, działanie staje się proste, płynne, życzliwe i nieustraszone.

~ Byron Katie „Kochaj, co masz”.

Osoby, które regularnie stosują Pracę donoszą zwykle o takich efektach, jak:

 • Ustąpienie depresji: znajdziesz rozwiązanie, a nawet szczęście, w sytuacjach, które kiedyś wydawały się bez wyjścia.

 • Mniejszy poziom stresu: nauczysz się żyć bez stresu i lęku.

 • Poprawa związków: doświadczysz głębszej więzi i zażyłości z partnerem, rodzicami, dziećmi, przyjaciółmi oraz z samym sobą.

 • Obniżenie złości: zrozumiesz, co sprawia, że się złościsz i czujesz się urażony, twoje wybuchy złości staną się mniej intensywne i będą występowały coraz rzadziej.

 • Większa jasność umysłu: zaczniesz żyć i pracować w bardziej inteligentny, wydajny sposób, uczciwie i rzetelnie.

 • Więcej energii: doświadczysz poczucia nowego, nieprzerwanego strumienia energii i zdrowia.

 • Więcej spokoju: odkryjesz, jak zostać „miłośnikiem tego, co jest”.

 

14238290_1133014596746104_4273059146769658226_n

 

Warsztaty praktyczne metody „The Work” z Yaroslawem Philipem Darmosem.

 

14322736_1133013146746249_6335722159801075934_n

 

 


Synchronizacja Kwantowa®

(Quantum Entrainment®)

„Gdyby drzwi percepcji zostały oczyszczone, wszystko wydawałoby się nam takie, jakie jest – nieskończone”.

~ William Blake

14711218_1605134646455164_2267092875870688053_o

Z twórcą Synchronizacji Kwantowej Frankiem Kinslowem na seminarium w Warszawie – październik 2016.

WP_20151108_001

Z twórcą Synchronizacji Kwantowej Frankiem Kinslowem na seminarium w Pradze – listopad 2015.

 

Synchronizacja kwantowa® jest procesem harmonizującym i uzdrawiającym życie, który łączy abstrakcję Wschodniej filozofii wewnętrznego spokoju z naukowymi zastosowaniami fizyki kwantowej. To podróż do głębokiego wewnętrznego spokoju poprzez to, co fizycy kwantowi nazywają „ukrytym porządkiem”. Pozwala wzbogacić i ożywić wszystkie obszary twojego życia.

Synchronizacja Kwantowa® jest radykalną techniką uzdrawiania, która dostarcza niezwykłego odpoczynku i zrelaksowania. Pomaga rozwiązywać problemy i przezwyciężać wyzwania, przed którymi stajemy w zakresie finansów czy związków, a nawet w zakresie jedzenia, spania i nawyków odnośnie ćwiczeń. To odkrywanie drogi do rozpuszczania złości, negatywnego myślenia, fizycznego bólu i emocjonalnego odłączenia.

SK® pozwala dostroić się do twojego Eufouczucia (tzw. euforycznego uczucia), centrum, wokół którego obracają się wszystkie twórcze siły natury i wykorzystać je, by stworzyć potężną intencję. Intencja SK® pomaga naprawić emocjonalną i fizyczną dysharmonię, niespokojne związki, trudności oraz wpłynąć na stresy związane ze środowiskiem znacznie przyspieszając rezultaty, jakich doświadczamy.

Synchronizacja Kwantowa® jest bardzo szybkim procesem uzdrawiającym, który każdy może zastosować. Czy masz złamaną nogę, czy złamane serce, potrzebujesz odpoczynku, by wyzdrowieć. Jeśli potrzebne Ci uzdrowienie fizyczne, emocjonalne czy duchowe, potrzebujesz głębokiego odpoczynku. Im głębiej odpoczywasz, tym głębsze jest uzdrowienie. Czysta świadomość jest najgłębszym odpoczynkiem, którego możesz doznać. Odkryłem proces, który natychmiast daje ciału, umysłowi i duchowi głęboki odpoczynek i szybkie uzdrawianie. Działa w ciągu sekund. Pracuje z delikatnym dotykiem, który po cichu aktywuje autonomiczny system nerwowy, by spontanicznie i naturalnie stworzyć atmosferę, w której może dokonać się głębokie uzdrowienie.

System Kinslowa® oferuje podstawowe narzędzia i instrukcję, by nie tylko wynieść nas ponad nieszczęścia i konflikty życia, ale także by pokazać, jak przekazywać tę nowo odnalezioną radość innym. Ludzkość jeszcze nie skończyła ewoluować. W cichych momentach, gdy widzimy cierpienie, które płonie i wybucha w duszach tego świata, wiemy, że możemy więcej. Synchronizacja Kwantowa i System Kinslowa stoją na wzniesieniu pomiędzy ciemnością i pięknem, czekając na entuzjastyczne przyjęcie. Najpierw musimy wewnętrznie odpocząć, by móc docenić naszą własną wewnętrzną boskość; następnie musimy jedynie sięgnąć i dotknąć światła. To takie proste.

Ćwiczenia audio z Synchronizacji Kwantowej.

Więcej informacji: http://www.kinslowsystem.com/

 


 

Metoda Dwupunktowa/Matryca Energetyczna

 

„Dopóki nie zmienisz swojego zestawu zasad, tkwisz w rzeczywistości, w której nie ma miejsca na zmiany”.

~ Richard Bartlett – twórca Matrix Energetics

 

Metoda Dwupunktowa jest metodą uniwersalną. Dotyczyć może każdego aspektu życia: zmiany niekorzystnych przekonań, neutralizacji wspomnień zabarwionych silnym ładunkiem emocji, aktywowania sił uzdrawiających w ciele czy najbardziej przyziemnych, codziennych spraw.

Dwupunkt działa zawsze, jednak zmiana może być odmienna od naszych wyobrażeń, ponieważ rozwiązanie przychodzi z nieograniczonego zbioru możliwych rozwiązań. Zawsze jest to jednak rozwiązanie najlepsze dla nas. Będąc otwartymi na zmianę, pozwalamy jej się zadziać w najbardziej nieoczekiwany, cudowny sposób. Akceptacja oraz uważność zmniejsza nasz opór wobec zmian do zera. Jest to krok w kierunku osobistej transformacji na najgłębszym poziomie.

Metoda Dwupunktowa jest połączeniem fizyki i duchowości. Jest autorskim scaleniem dwóch systemów opracowanych w tym samym czasie przez Dr Richarda Bartletta (Matrix Energetix  – Matryca Energetyczna) oraz Dr Franka Kinslowa (Quantum Entertainment – Synchronizacja Kwantowa). Jest niezwykle popularna na zachodzie Europy. Poparta odkryciami fizyków kwantowych, odwołuje się jednak do doświadczeń duchowych różnych systemów filozoficznych i religijnych, jak chociażby hawajska Huna.  Jest nie tyle techniką, co technologią rozwoju świadomości.

Zarówno fizycy jak i lekarze, biolodzy czy archeolodzy, w swoich odkryciach potwierdzają jak ogromny wpływ na kształtowanie naszego życia mają nieuświadomione, najczęściej fałszywe przekonania co do obrazu nas samych oraz otoczenia. Ich zmiana prowadzi w kierunku rozwoju w procesie osobistej transformacji, mając jednocześnie wpływ na świadomość zbiorową.

U podstaw wykorzystania tej metody leży założenie wynikające z fizyki kwantowej, które mówi, że wszystko we wszechświecie jest energią i składa się z wibrujących cząsteczek o ładunku informacyjnym. Materia wydaje się być czymś stałym, ponieważ są to cząstki energii drgające bardzo powoli. Nasze myśli, emocje i intencje bezpośrednio wpływają na to, co dzieje się w morzu zalewającej nas energii. Wszechświat, nasz świat i nasze ciało składają się ze wspólnego pola energii – matrycy. W polu energetycznym wszystko jest ze sobą połączone. Jest to pole potencjału dostępnych dla nas doświadczeń i rozwiązań. Obserwacja załamania fali na poziomie kwantowym, wywołuje zmianę rezultatu.

Każdy człowiek sam tworzy swoją rzeczywistość i odbiera ją subiektywnie. Stanowi centrum i wszystko wychodzi od niego. Według zasad hawajskiej Huny, „świat jest dokładnie takim, jakim go widzisz”. Inna zasada Huny mówi zaś, że „nie ma żadnych granic” a „energia podąża za uwagą”. Fizyka kwantowa oraz mądrości duchowe wskazują znowu na istotę i uczestnictwo obserwatora w procesie zmiany. Obserwatorem jest nasza świadomość, która definiuje naturę rzeczywistości.  Posiadana intencja, którą wyrażamy, pozwala nam wybrać to, czego chcemy doświadczyć w życiu. Ta intencja dopasowuje się do frekwencji drgań rozwiązań istniejących w polu nieograniczonych możliwości.

Moc pola serca

Badania Instytutu HearthMath nad inteligencją emocjonalną doprowadziły do wykrycia pola elektromagnetycznego serca. Jest ono 60 razy silniejsze niż pole ludzkiego mózgu. Jego kształt przypomina torus, który jest naturalną formacją pola magnetycznego w przyrodzie. Naukowcy zmierzyli elektromagnetyczny sygnał produkowany przez rytm serca w falach mózgowych i wielu z nich twierdzi, iż serce posiada własną, zorganizowaną inteligentną sieć. Naukowcy twierdzą, iż ta sieć jest w stanie funkcjonować samodzielnie, uczyć się, zapamiętywać oraz wytwarzać emocje, czyli wszystko to, co tradycyjnie potrafi teoretycznie jedynie mózg.

Przenosząc swoją uwagę w to pole i pozostając w stanie koherencji serca i umysłu, uczymy się żyć w teraźniejszości, ciesząc się uważnością i pełnią prawdziwej obecności w każdym momencie. Życie z poziomu serca redukuje stres oraz negatywne emocje, będące także przyczyną wielu schorzeń. W stanie koherencji wzmacnia się także poczucie bezpieczeństwa oraz ufność wobec życia, skutkujące poczuciem spełnienia. Sportowcy nazywają ten stan byciem „w strefie”, gdzie osiąga się optymalną jasność umysłu, funkcji poznawczych oraz percepcji.

sdr

Warsztaty Matrix Energetics: Fundamentals, Mastery & Psycho-Emotional Energetics, Werona 2017.

sdr

Warsztaty Matrix Energetics, Werona 2017.

Więcej informacji o Matrycy Energetycznej:

http://www.matrixenergetics.com/

 


 

Coaching Prawa Przyciągania

Law of Attraction Coaching

 

„Atomy składają się z cząsteczek, a te cząsteczki nie są zrobione z żadnej materialnej substancji. To, co obserwujemy, to dynamiczne wzorce nieustannie zmieniające się jeden w drugi – nieustanny taniec energii; jest tam ruch, lecz ostatecznie nie ma ruchomych obiektów, jest aktywność, lecz nie ma aktorów, nie ma tancerzy, jest tylko taniec.”

~ Fritjof Capra – amerykański fizyk pochodzenia austriackiego

 

Prawo Przyciągania jest jednym z wielu praw funkcjonujących w obrębie jednolitego pola energii, w którym istnieje wszystko i z którego wyłania się wszelka materia. Tak naprawdę nie ma tu żadnej magii, lecz fizyka. Samo prawo nie mówi nic innego jak: „podobne przyciąga podobne”.

Coaching Prawa Przyciągania daje narzędzia pozwalające na korzystanie ze swojej własnej mocy oraz unikalny zestaw technik wspomagających poprawę jakości życia oraz nas samych. Jest to nie tyle praca, co świetna zabawa, poszerzanie wiedzy i większe zrozumienie swoich doświadczeń, pozwalające na zajście głębokich, pozytywnych zmian w życiu na bardzo wielu poziomach. Praktyka prawa przyciągania nawiązuje do wielu starożytnych mądrości duchowych, między innymi do hawajskiej Huny. Korzysta także z techniki ho’oponopono, której podstawą jest całkowite wzięcie odpowiedzialności za wszystko, co przydarza się w naszym życiu.

Praktyka technik Prawa Przyciągania:

 1. Odkrywa rolę myśli i emocji w manifestacji pragnień oraz doświadczeń życiowych identyfikuje wszelkie źródła potknięć na drodze do sukcesu, które tkwią w podświadomości.
 2. Uczy jak wysyłać odpowiednie komunikaty do Wszechświata aby móc zamanifestować bogactwo czy zdrowie i jak robić to skutecznie.
 3. Uczy wykorzystywać moc myśli by tworzyć i otrzymywać w życiu to, czego naprawdę pragniemy.
 4. Jeśli nadal nie wiemy, czego tak naprawdę pragniemy od życia, to właśnie tego możemy się dowiedzieć.
 5. Uczy unikać typowych błędów, które uniemożliwiają ludziom przyciąganie tego, czego pragną.
 6. Pozwala zrozumieć związek i różnice pomiędzy myślami, pragnieniami a tym, co w rzeczywistości pojawia się w naszym życiu.
 7. Wykorzystuje koncepcję magnetyzmu, wibracji i częstotliwości w kontekście prawa przyciągania.
 8. Pokazuje, dlaczego prawo przyciągania jest siłą napędową w życiu każdego z nas.
 9. Metodycznie pozwala eliminować blokady emocjonalne, które uniemożliwiają skuteczne stosowanie prawa przyciągania.
 10. Pomaga oduczyć się wielu rzeczy, które nam nie służą. Zamieniamy niekorzystne przekonania i schematy na pozytywne i wspierające.
 11. Uczy, dlaczego przebaczenie i wdzięczność jest tak ważna dla bycia szczęśliwym.
 12. Pomaga osiągać harmonię duszy, ciała i umysłu, by lepiej radzić sobie z wyzwaniami, cieszyć się dobrym zdrowiem i życiem w obfitości.

Więcej na: http://blog.mrfire.com/
Blog Joe Vitale, autora książek z tematyki Prawa Przyciągania.

 


 

Theta Healing™

 

„Chcę tylko poznać myśli Boga. Reszta to szczegóły”.

~ Albert Einstein – niemiecki fizyk, jeden z największych fizyków teoretyków XX wieku.

 

Metoda ThetaHealing to proces medytacyjny, podczas którego następuje fizyczne, psychologiczne i duchowe uzdrowienie przy wykorzystaniu fal mózgowych z zakresu Theta. Znajdując się w czystym i boskim stanie Theta, jesteśmy w stanie połączyć się z kreatywną energią, która porusza wszystko na tym świecie.

Stan ten jest stanem głębokiej relaksacji. Znajdujemy się w nim w czasie hipnozy i snu. Fale mózgowe w pasmie Theta zwalniają do częstotliwości 4-7 Hz. Naukowcy odkryli, że stan ten może:

 • Zniwelować stres, a długofalowo znacznie zmniejszyć lęki,
 • Doprowadzić do głębokiej fizycznej relaksacji i czystości umysłu,
 • Zwiększyć aktywność werbalną i werbalne IQ,
 • Zsynchronizować obie półkule mózgowe,
 • Sprowokować żywy, spontaniczny wybuch imaginacji i kreatywnego myślenia,
 • Zmniejszyć ból, wspierać euforię i stymulować wydzielanie endorfin.

Dzięki tej metodzie, można pracować nad każdym aspektem swojego życia. Niezbędna jest zatem otwartość na nowe możliwości i zmianę.

Twórcą metody jest artystka, pisarka i nauczycielka Vianna Stibal, która w 1995 roku odbyła osobistą podróż do własnego uzdrowienia z raka niszczącego jej kość udową. Włączyła ją następnie do swojej pracy z klientami, będąc świadkiem wielu późniejszych uzdrowień.

ThetaHealing jest techniką medytacji i filozofii duchowej. Nie jest powiązana z żadną religią. Jej celem jest trening umysłu, ciała i ducha, który pozwala wyczyścić ograniczające przekonania i tworzyć życie pełne pozytywnych myśli, pozwalając się cieszyć każdym aspektem życia we wszystkim, co robimy. Poprzez pracę ze Stwórcą Wszystkiego Co Jest, następuje usunięcie wszelkich blokujących przekonań, które uniemożliwiają wykorzystanie naszego pełnego potencjału. Dzięki temu tworzymy zdrowy i pozytywny styl życia. Metoda nie jest alternatywą tradycyjnych metod leczenia, pozwala jednak uruchomić intuicyjne zdolności w celu doprowadzenia do spontanicznego wyzdrowienia oraz dobrego samopoczucia fizycznego i emocjonalnego.

Jedno z praw fizyki mówi, że żaden z procesów nie zachodzi, dopóki nie ma nikogo, kto mógłby go zaobserwować. Celem ostatecznym procesu ThetaHealing jest oczyszczenie ciała, umysłu i duszy z obciążających je schematów poglądów, aby osiągnąć czystą i niezakłóconą komunikację z kreatywną siłą stwórczą. Terapeuta jest więc świadkiem uzdrowienia dokonywanego przez Stwórcę poprzez energię bezwarunkowej miłości.

Filozofią metody jest życie, nauczanie oraz coaching w osiąganiu lepszej jakości życia poprzez istotę czystej miłości. Pomaga osiągnąć harmonię ciała, duszy i umysłu. Dzięki tej koncepcji, praktyk łączy się z wyższą mocą duchową poprzez swoją wiarę i nakazuje zmianę będąc jej obserwatorem.

Proces w stanie Theta

Aby zrozumieć, czym jest stan Theta, należy zrozumieć najpierw, czym są fale mózgowe.

Wyróżnia się pięć różnych częstotliwości fal mózgowych: Beta, Alfa, Theta, Delta i Gamma. Są one przez cały czas w ruchu, gdyż mózg ciągle produkuje fale na wszystkich pięciu częstotliwościach. Wszystko, co robimy i mówimy, sterowane jest częstotliwością fal mózgowych, gdzie w danej sytuacji jedna z nich jest dominująca.

W 1925 roku fizycy kwantowi odkryli, że otaczający nas świat, to wibrująca energia. Im wyższa jej częstotliwość, tym więcej dobra, miłości i obfitości pojawia się w naszym życiu. Stan theta jest nazywany przez fizyków kwantowych stanem geniuszu. W tym stanie można pracować w sposób bardzo efektywny z podświadomością, gdzie zapisywane są niczym na twardym dysku komputera, najgłębsze lęki, przekonania, schematy, wspomnienia i uczucia. Od nich z kolei zależy nasze nastawienie i zachowanie. Przebywanie w stanie theta pozwala również na głębszy rozwój intuicji.

thetahealing.com

Źródło: http://www.thetahealing.com/