loader gif

Afirmacja miłości

Ze wszystkich głębin oceanu,
na wszystkich wysokościach górskich,
w najjaśniejszych przestworzach wśród chmur,
pośród dzikiej zwierzyny wolności,
wśród szumu drzew zielonych i traw,
w dźwięku pękających źdźbeł zbóż
i brzęku skrzydeł trzmieli
czy śpiewie przepięknym skowronków,
przez najczulszy dotyk delikatnych motyli
niech ujawni się dla mnie miłość stworzenia.
Niech mi towarzyszy nieustannie,
prowadzi po łąkach i bezdrożach życia,
będąc mi towarzyszem i przewodnikiem,
połączy mnie z głębią tajemnicy bycia.
Niech mi będzie obietnicą i jej wypełnieniem,
spływa radośnie w me serce,
bym darem tym mogła się dzielić,
pomnażać go i mieć więcej.
Żyjąc w miłości z wdzięcznością
niech me serce bije w rytm życia.
Niech spokój i radość
wyniosą mą duszę z ukrycia.
Niechaj ta prawda najwyższa
stanie się tu i teraz.

s3 s3 s3

Enjoy!

 

~

Afirmacja utworzona czytaniem Akashic Records w intencji podzielenia się nią z innymi.