loader gif

Czym jest koherencja serca wg badań HeartMath Institute?

Intytut HeartMath w Stanach Zjednoczonych opracował wiele badań i wydał szereg publikacji oraz książek na temat „koherencji”, bądź inaczej „spójności” i inteligencji serca. Zagadnienia, z jakimi możemy się spotkać to: koherencja (spójność) serca, koherencja rytmu serca, koherencja fizjologiczna, koherencja społeczna i koherencja globalna.

Co możemy rozumieć przez koherencję?

Koherencja (spójność) w każdym systemie, począwszy od ludzkiego ciała po sprawy społeczne i globalne powiązania, odnosi się do logicznych, uporządkowanych i harmonijnych więzi między częściami systemu lub między ludźmi.

Kiedy mówimy o koherencji rytmu serca lub koherencji fizjologicznej, odnosimy się do konkretnej oceny rytmów serca, które pojawiają się jako gładkie, uporządkowane, sinusoidalne i falopodobne wzory.

Z punktu widzenia fizyki, kiedy jesteśmy w stanie koherentnym, praktycznie żadna energia nie jest marnowana, ponieważ nasze systemy funkcjonują optymalnie i następuje synchronizacja między rytmem serca, rytmem układu oddechowego, rytmem ciśnienia krwi itp. Wśród wielu zalet spójności (koherencji) osobistej możemy wskazać między innymi większy spokój, więcej energii, jasne myślenie, wzmocnienie funkcji układu odpornościowego i równowagę hormonalną.

Każdy z nas jest w stanie osiągnąć, zwiększać i podtrzymywać swoją osobistą i społeczną koherencję. Jedną z najprostszych i najszybszych dróg do osobistej koherencji serca jest świadome i samodzielne generowanie pozytywnych uczuć, takich jak współczucie, troska czy miłość i innych odnawiających, wzmacniających rodzajów emocji.

W przeciwieństwie do tego, bardzo szybko wypadamy ze stanu koherencji i stajemy się niespójni, gdy doświadczamy postaw i emocji takich jak gniew, strach i niepokój. Pierwszym skutecznym krokiem do zwiększenia swojej koherencji jest korzystanie z technik i aplikacji HeartMath, które służą osiąganiu spójności, zmianie koncentracji emocji i uwalnianiu wszelkiego rodzaju stresu.

Jaki związek ma koherencja z analizą zmienności rytmu serca?

Zmienność rytmu serca to naturalnie występujące fluktuacje uderzeń serca w czasie. Występowanie tych różnic świadczy o zdolności serca do adaptacji względem zewnętrznych bodźców. Zmiany te składają się na rytm serca.

Szereg czynników, takich jak fizyczna aktywność, myśli, uczucia i wzorce oddechowe, przede wszystkim wpływają na nasze wzory rytmu serca.

Myśli i emocje mogą zmienić wzory rytmu serca, a te zmiany z kolei mogą mieć wpływ na inne układy organizmu, w tym mózgu i jego zdolności do przetwarzania informacji, jak i na podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów i kreatywność.

Rytm serca może mieć bezpośredni wpływ na to, jak się czujesz a z kolei to, jak się czujesz, może wpływać na rytm twojego serca. Istotnym zjawiskiem w tej dziedzinie badań jest to, że możemy świadomie doświadczyć pozytywnych uczuć, takich jak troska, współczucie, odwaga i miłość, aby korzystnie wpływać na nasz rytm serca i ogólne samopoczucie.

Niestety, nie wystarczy uświadomić sobie, że posiadamy w swojej klatce piersiowej narząd serca, by powrócić do stanu koherencji. Stan ten jest bowiem blisko powiązany z wzorem rytmu serca oraz oddychaniem. Rodzaj doświadczanych przez nas emocji wpływa na to, z jakimi doświadczeniami spotykamy się w swoim życiu.

Natomiast stosowanie szybkich, prostych technik, których skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi, może dostarczyć wielu korzyści naszemu organizmowi, pomóc poradzić sobie z niektórymi schorzeniami oraz pozwolić szybko powracać do pożądanego stanu emocjonalnego nawet w przypadku silnych czy wzburzonych emocji. Ponadto rozwijamy dzięki temu naturalną inteligencję naszego serca, łączymy się z naszym energetycznym sercem by korzystać w życiu z intuicyjnego prowadzenia.

To krok nie tylko do koherencji osobistej, ale wstęp do społecznej i globalnej zmiany świadomości wszystkich ludzi.

Jeśli ten artykuł cię zainspirował i uważasz, że jest wartościowy, podziel się nim proszę ze swoimi znajomymi i przyjaciółmi.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze mną. Zapraszam.