loader gif

Gwiezdne Dzieci

[Cechy umożliwiające rozpoznanie gwiezdnych dzieci]
1. Mają wysoką inteligencję – i często, choć nie zawsze, szczególne uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych.
2. Są bardzo wrażliwe na otoczenie.
3. Mają podwyższoną wrażliwość na energie i emocje innych.
4. Fizycznie są mniejsze i drobniejsze niż większość ich rówieśników.
5. Mają wybitne zdolności pozazmysłowe.
6. Mają zdolność ujarzmiania subtelnych pól energetycznych wewnątrz i wokół organizmu (bioenergetyka).
7. Potrafią uzdrawiać za pomocą sił ziemskich i kosmicznych.
8. Mają dary telepatii oraz intuicyjnego nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi i ze Świadomością Źródła.
9. Często wywierają wpływ na urządzenia elektroniczne, elektryczne i inne, czasami zakłócają ich działanie.
10. Potrafią porozumiewać się za pomocą myśli (telepatia).
11. Umieją przewidywać przyszłość (prekognicja).
12. Potrafią na odległość przemieszczać różne przedmioty (telekineza).
13. Widzą rzeczy odległe w przestrzeni lub czasie (postrzeganie pozazmysłowe, jasnowidzenie).
14. Potrafią ściągać informacje z rzeczywistości nielokalnych.
15. Mają przenikliwą intuicję (po prostu wiedzą rzeczy, o których nikt im nie mówił).
16. Umieją zdalnie oddziaływać na innych (drogą telepatyczną).
17. Potrafią poznać stan czyjegoś zdrowia, przejrzeć czyjeś zamiary, intencje i tak dalej – poprzez czytanie z pola energii, które otacza człowieka.
18. Umieją diagnozować choroby i zakłócenia w czyimś polu energetycznym.
19. Potrafią uzdrawiać na drodze parapsychicznej lub bioenergetycznej.
20. Mają zdolność przemieszczania się lub przenoszenia przedmiotów z miejsca na miejsce siłą umysłu (teleportacja).
21. Mają zdolność unoszenia się nad ziemią, wbrew sile ciążenia (lewitacja).
22. Potrafią przyspieszać lub skrajnie spowalniać zdarzenia przez działanie poza czasem.
23. Wyczuwają zbliżające się trzęsienia ziemi i inne kataklizmy.
24. Mają świadomość wielu różnych wymiarów rzeczywistości.
25. Mogą odbywać „podróże poza ciałem” (projekcje astralne).
26. Potrafią otwierać własną świadomość, aby przemawiały przez nie istoty eteryczne (channelling).
27. Często mają łączność ze świadomością jakiegoś przewodnika – gwiezdnego gościa.
28. Mają ścisły kontakt mentalny z gwiezdnymi przewodnikami i opiekunami i potrafią ich przywoływać oraz nawiązywać z nimi łączność.
29. Mają silny układ odpornościowy (albo przeciwnie, mają dziwne schorzenia bez widocznej przyczyny fizycznej).
30. Mają obniżoną temperaturę ciała.
31. Mają dynamiczną powierzchowność i osobowość.
32. Mają władczy sposób bycia.
33. Wyglądają młodziej niż na swój wiek (podobnie jak dorośli – gwiezdne nasiona).

Źródło: Meg Blackburn Losey.