loader gif

Jak wygląda sesja czytania Kroniki Akaszy?

Pytacie, jak wygląda taka sesja czytania Kroniki Akaszy?
***
Na początek należy się do niej przygotować, a więc przygotować swoje pytania. W tym celu wysyłam Ci przykładowy zestaw, z którego możesz wybrać lub nauczyć się dzięki przewodnikowi konstruować istotne i ważne dla ciebie pytania.
*
Proces czytania dla innej osoby odbywa się tylko i wyłącznie za pozwoleniem na wejście w jej obszar Kroniki Akaszy. Poprzez zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi, następuje też wibracyjny, uzdrawiający kontakt z wymiarem duchowym danej osoby. Metoda umożliwia wydobywanie kluczowych wzorców z podświadomości i sprowadzanie ich do umysłu świadomego, co pozwala je sobie uzmysłowić. Ich źródło może być karmiczne, pochodzące z dzieciństwa lub powiązań duchowych, dysfunkcyjnego stylu życia czy aktualnej sytuacji (która może być ich rezultatem i przyczyną kolejnych).
*
Umawiamy się na dzień i godzinę. Może to być skajp lub whatsapp, telefon. Najważniejsze, byś słyszał lub słyszała mój głos, który tłumaczy wibrację na język. Sam przekaz ma transformującą moc. Sesja może trwać godzinę lub półtorej.
*
Do twoich rekordów wchodzimy za twoim pozwoleniem i prośbą, wykorzystując do tego modlitwę. Odpowiedzi przychodzą w formie obrazów, często metaforycznych, które ty z poziomu umysłu zinterpretowałbyś przez swój filtr. Więc zawsze przychodzi dogłębne ich objaśnienie, o które pytamy. Odpowiedzi płyną też bezpośrednio, jako pełne akceptacji pocieszenie lub wskazówki odnośnie źródeł twoich wzorców oraz sposobu, jak sobie z nimi poradzić.
*
To doświadczenie twojej duszy, jej aspiracje, plany doświadczania, historie, wiedza. To twoje pytania i twoje odpowiedzi, dlatego warto sesję nagrywać dla swojego użytku.
*
Sesja jest zazwyczaj bardzo wzruszająca. Często konkretna, ale bywa, że nie uzyskamy odpowiedzi na źle postawione pytanie lub żądamy odpowiedzi na pytanie: co mam robić? Na takie pytanie nie ma odpowiedzi, ponieważ decyzje zawsze podejmujesz ty sam. Możesz skorzystać ze wskazówek, ale moc kreacji twojego życia tkwi w twoich uczynkach. W takcie sesji możemy zmieniać też różne wzorce, jeśli taka jest twoja gotowość i intencja.
*
Sesja jest dla mnie jako czytającej wejściem w bardzo wysokie wibracje, dlatego mogę i jestem w stanie czytać maksymalnie 1,5 godziny.
*
Rezultaty możesz zauważyć w trakcie sesji, tuż po lub w ciągu tygodni czy miesięcy. Wszystko zależy od twojej gotowości i otwartości na otrzymane informacji oraz zmianę.
*
Czytanie Kroniki Akaszy jest narzędziem do Rozwoju Świadomości. Pomaga w dokonywaniu lepszych wyborów w zgodzie z celem twojej duszy. Nic jednak nie jest zapisane w kamieniu, co oznacza, że twoja przyszłość determinowana jest przez wybory, jakich dokonujesz teraz. Ponadto istnieje wolna wola, która pozwala ci tych wyborów dokonywać.
*
Połączenie z polem przenosi twoją moc z przyszłości do teraz, gdzie ona rzeczywiście istnieje. Tym samym bierzesz swoją odpowiedzialność za moc, aby współkreować wynik zamiast oczekiwać, że zrobi to za ciebie siła z zewnątrz. Jest to zatem nauka o braniu odpowiedzialności za kreowanie twojej własnej rzeczywistości. Wszelkie przewidywania opierają się natomiast na wibracji sytuacji, w jakiej znajdujesz się teraz, co daje ci możliwość zmiany.
*
Praca z Akaszą pozwala uzdrowić twoje życie na wielu poziomach. Twoja rzeczywistość jest bowiem lustrem i tylko zmieniając swoją energię możesz zmienić swoje odbicie we Wszechświecie.
*
Obszary jakich może dotyczyć konsultacja: aspekty duchowe, zdrowie, emocje, fałszywe przekonania, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, relacje, dobrobyt, życiowy cel, kierowanie własną energią.
*
Uzyskujesz w ten sposób potrzebne informacje by wieść zdrowe, harmonijne i pełne miłości życie w zgodzie z celem twojej duszy.
*
Jeśli masz pytania, napisz do mnie:
kontakt@malgorzatakwietniewska.com
*
I ciesz się każdym tu i teraz