loader gif

Korzyści z czytania Kroniki Akaszy

Akasza (ā – ĸ ā- sha) w Sanskrycie oznacza słowo „eter”: wszechobecną przestrzeń. Pierwotne znaczenie to „promieniowanie” lub „lśnienie”. W filozofii indyjskiej Akaszę uważano za pierwszy i fundamentalny ze wszystkich pięciu elementów: vata – powietrze, agni – ogień, ap – woda i prithivi – ziemia.
Akasha obejmuje właściwości wszystkich pięciu elementów: jest to jest łono, z którego wyłania się wszystko co postrzegamy naszymi zmysłami i do którego wszystko ostatecznie powróci. Rekordy Akaszy zwane także Kroniką Akaszy, są trwałym zapisem wszystkiego, co się dzieje i kiedykolwiek miało miejsce w całym wszechświecie.

Każdy z nas ma połączenie z tym wymiarem, ponieważ wszyscy w nim istniejemy. Odnośnie każdego z nas istnieją tam informacje, zarówno dotyczące naszej przeszłości jak i możliwych przyszłości bazujących na naszej obecnej wibracji oraz codziennych wyborach jakich dokonujemy. Łącząc się z Kronikami Akaszy, możemy znaleźć odpowiedzi dotyczące najtrudniejszych pytań i lęków. Dzięki energii miłości jaka płynie z tego poziomu, wznosimy osobistą wibrację wyżej, łagodzimy ego i podążamy w kierunku realizacji celu naszej duszy, by żyć w pełnej harmonii ze sobą i światem.

Akasza to źródło naszego autentycznego bytu. To pole informacyjne spajające ze sobą wszystko we wszechświecie. Dlatego jak udowadniają fizycy kwantowi, jesteśmy przez nie wszyscy ze sobą połączeni. Z tego też względu możemy nawzajem sobie pomagać i każde nasze doświadczenie spotkania z drugą osobą jest celowe i sensowne.

W czym może pomóc połączenie z twoimi zapisami w Kronice Akaszy?

Każdy z nas doświadcza w życiu różnych sytuacji i wyzwań. Jeśli jesteśmy w miarę świadomi, zauważyć możemy ich podobieństwa lub powtarzalność. Mogą je powodować wykształcone nieświadomie wzorce postępowania, fałszywe wierzenia, niekorzystne przekonania aż po szkodliwe nawyki. Często nie da się ich racjonalnie wytłumaczyć. Ich źródło może tkwić w naszym dzieciństwie, w zdarzeniach, jakich nie pamiętamy, a które jako dzieci odebraliśmy bardzo dosłownie. Na przykład twoja mama mogła pójść do pracy i zostawić cię z opiekunką. Ty jednak nie zrozumiałeś, dlaczego mama znika i zostawia cię z obcą osobą. Z perspektywy małego dziecka powstała rana porzucenia, a czasem odrzucenia, która do dzisiaj tkwi w twoim wewnętrznym dziecku i powoduje na przykład problemy w relacjach z innymi ludźmi.

To tylko przykład, ale podczas czytania otrzymujemy informacje odnośnie źródła naszych problemów oraz często co tak naprawdę tym problemem jest. Zazwyczaj bowiem problemem nie jest to, co nam się świadomie wydaje. Na przykład problemy z pieniędzmi nie mają z nimi nic wspólnego. Najczęściej to brak poczucia bezpieczeństwa lub poczucia własnej wartości, a odkrycie przyczyny, źródła pochodzenia tego schematu oraz uzdrawiająca energia Akaszy, zmienia naszą wibrację. Stąd też dostajemy wskazówki odnośnie tego, co powinniśmy lub możemy zrobić, by zmienić nawyk lub przekonanie, które nam szkodzi, jak poczuć się bezpiecznym i jak zaufać sobie.

Źródła naszych nieświadomych wzorców mogą tkwić nawet poprzednim życiu. Tak, jest wiele badań potwierdzających, że rzeczywiście nasza świadomość żyje wielokrotnie by odbierać nauki na planie ziemskim. Jeśli nasza dusza nie dokończyła jakiejś nauki, często w tym życiu obiera sobie za cel określone rodzaje doświadczeń, by wykształcić pewne cechy lub cnoty. Może to być nauka wybaczenia lub odkrycia swojej własnej mocy czy pokonania lęków. Dlatego spotykasz ludzi, dzięki którym możesz poznać siebie jako osobę zdolną do wybaczenia. Ale trzeba mieć co wybaczyć, by móc uzyskać tę cnotę. Każda relacja ma swój sens i przyczyna tego także znajduje się w Akaszy.
Czasem w poprzednich wcieleniach tkwią także wyjaśnienia zupełnie irracjonalnych lęków lub nawyków. Wiążą się często z traumatycznymi przeżyciami, które jako energia zapisały się w naszym osobistym polu. Dlatego ich echo odbija się w nas powodując różne odwzorowania. Na poziomie energii wymagają one uświadomienia i uzdrowienia naszego zachowania w tu i teraz.

Często także w życiu wstrzymują nas różne powiązania energetyczne. Mogą one dotyczyć osób, które już dawno zniknęły z naszego życia, czasem miejsc lub rzeczy, którym nadaliśmy znaczenie. Wszystko, co niosło ze sobą dużą dawkę emocji, może nas wiązać w przeszłości i do niej przyciągać, powodując, że nie możemy zapomnieć. W trakcie sesji można także odciąć niekorzystne więzy, które jesteśmy gotowi naprawdę odpuścić.

Możesz zadać tak naprawdę dowolne pytania pamiętając jednak, że odnośnie przyszłości odpowiedź zawsze bazuje na twojej obecnej teraźniejszości. Mistrzowie i Nauczyciele dają rady i wskazówki, ale przypominają, że mamy własną moc sprawczą i to my podejmujemy decyzje. Przyszłość nie jest zapisana w kamieniu a my mamy prawo doświadczać tak, jak chcemy. To my ponosimy odpowiedzialność za własne wybory.

Podczas czytania możemy także pracować jednocześnie z ciałem wykorzystując punkty łaski. Są to punkty ułożone na meridianach a dzięki pracy z nimi transformujemy bardzo głębokie wzorce na wielu poziomach uwalniając i zmieniając energię. Jednocześnie odnawiamy swoje połączenie ze Stwórcą oraz zapisujemy nową wibrację i idealny wzór działania bądź osobistej zmiany, jaki dla nas jest najkorzystniejszy.

Każdy z nas jest CUDEM. Każdy z nas jest kochany i ma ogromne wsparcie, lecz nie każdy jest tego świadomy.
Z perspektywy Kroniki Akaszy jesteśmy naprawdę ekspresją miłości. Mamy prawo się uczyć, rozwijać, popełniać błędy. Dlatego zawsze płynie stamtąd uzdrawiająca energia miłości, akceptacja, wsparcie i zrozumienie.

Jeśli chcesz popracować nad jakimś tematem z Twoją Kroniką Akaszy, zapraszam na indywidualne sesje przez telefon i Internet.
Napisz, jeśli masz pytania: kontakt@malgorzatakwietniewska.com

I pamiętaj, że jesteś cudem istnienia.