loader gif

Pole elektromagnetyczne serca i jego wpływ na otoczenie

Serce człowieka jest niesamowitym narządem. Pompuje życiodajną, utlenioną i bogatą w składniki odżywcze krew rozprowadzając ją po całym ciele. Przez godzinę przetacza ponad 350 litrów krwi. W ciągu naszego długiego życia serce uderza więcej niż 3,5 miliarda razy. I to bez przerw i napraw. U dorosłego mężczyzny waży ok. 320 g, u kobiety – ok. 270 g[1].

Według ostatnich badań okazuje się, że serce posiada pewien rodzaj inteligencji, którą naukowcy z Instytutu HeartMath badają pod kątem roli serca jaką odgrywa ono w naszych mentalnych, emocjonalnych i fizycznych procesach. Okazuje się bowiem, że jest ona o wiele większa, niż sądzono dotychczas.

Dyrektor Badań Instytutu HeartMath Rollin McCraty mówi: „Serce jest narządem sensorycznym i działa jak wyrafinowane centrum do przetwarzania i kodowania informacji, co pozwala mu się uczyć, pamiętać oraz podejmować samodzielne, niezależne decyzje funkcjonalne”[2]. Serce posiada system nerwowy, który umożliwia mu naukę, zapamiętywanie i podejmowania decyzji niezależnie od mózgu. Co więcej, liczne eksperymenty zademonstrowały, że sygnały które serce nieprzerwanie wysyła do mózgu wpływają na jego funkcję w zakresie postrzegania, poznania i przetwarzania emocji. W dodatku poprzez rozległą sieć neuronów, serce komunikuje się – przekazuje informacje do mózgu, ciała oraz pól elektromagnetycznych. Wydaje się zatem, że to serce, a nie mózg pełni nadrzędną rolę w zarządzaniu organizmem.

Naukowcy z Instytutu od prawie dwóch dekad prowadzą badania rzucające światło na zagadnienie określane obecnie jako „energetyczne serce”.

Moc pola Elektromagnetycznego Serca

Serce, podobnie jak mózg, generuje potężne pole elektromagnetyczne. McCraty w swoim artykule wyjaśnia: „Serce generuje największe pole elektromagnetyczne w organizmie. Pole elektryczne mierzone elektrokardiogramem (EKG) jest około 60 razy większe niż amplituda fal mózgowych zapisanych w elektroencefalografie ( EEG)”. Pole serca, a dokładniej pulsujące fale energii serca działają jako nośnik informacji, synchronizującej i koordynującej pracę całego ciała. Rytm bicia serca zmienia się znacząco w zależności od doświadczanych przez nas emocji. Emocje negatywne takie jak gniew czy frustracja są powiązane z bezładnym, chaotycznym biciem serca. Z kolei emocje pozytywne takie jak miłość lub wdzięczność są powiązane z gładkim, harmonijnym, spójnym rytmem serca. Badania w Instytucie HeartMath pokazują, że poprzez pole elektromagnetyczne serca rozprowadzamy emocje po całym ciele, a także przekazujemy nasz stan emocjonalny na zewnątrz.

Badania HeartMath pokazują, że to potężne pole elektromagnetyczne może być wykrywane i mierzone w odległości kilku stóp od ciała człowieka oraz między dwoma osobami znajdującymi się blisko siebie. W innym badaniu naukowcy Instytutu chcieli ustalić, czy pole elektromagnetyczne serca mierzone elektrokardiogramem (EKG) mierzone u jednej osoby może być wykryte i zmierzone u drugiej osoby siedzącej w odległości około trzech stóp, gdy osoby te trzymają się za ręce.

Wynik eksperymentu był pozytywny i wykazał, że gdy ludzie znajdują się w bezpośredniej bliskości lub dotykają się wzajemnie, następuje przeniesienie energii elektromagnetycznej wytwarzanej przez serce. Wyciągnięto dzięki temu pewne podstawowe wnioski dotyczące sposobów uzdrawiania.

Praktyki takie jak holoenergetic healing, uzdrawianie dotykiem, chi gong i reiki „oparte są na założeniu, że występuje wymiana energii, aby ułatwić zdrowienie” zgodnie z wynikami badania. „Chociaż istnieje wiele dowodów naukowych na fizjologiczne i psychologiczne poparcie skutków wielu z tych zabiegów, jak dotąd nauka nie była w stanie opisać mechanizmu, dzięki któremu ta domniemana wymiana energii między ludźmi ma miejsce . Badanie to wraz z innymi pracami Instytutu HeartMath stanowi jedną z pierwszych udanych prób bezpośredniego pomiaru wymiany energii między ludźmi”.

13419252_10154324498102491_2686884796524081599_n

Serce i emocje

Pole elektromagnetyczne serca zawiera pewne informacje lub kodowanie, które naukowcy próbują zrozumieć, i odkryć w jaki sposób jest przenoszone przez ciało i na zewnątrz. Jednym z najbardziej znaczących wyników badań HMI w tej dziedzinie jest to, że celowo generowane pozytywne emocje mogą zmieniać tę informację / kodowanie.

Odkrycie to rodzi pytanie, czy elektromagnetyczne pole informacyjne serca przekazywane od osoby, która jest zła, przestraszona, w depresji lub przeżywa jakieś inne negatywne emocje, zmieni się w sposób korzystny, gdy znajdzie się pod wpływem pozytywnych emocji. Ponadto, czy takie uczucia jak troska, współczucie, miłość i inne pozytywne emocje znajdujące się w całym organizmie, przekazywane są przez pole serca promieniując przez tę osobę i przenoszone na zewnątrz do osób w pobliżu, a nawet, być może, na długich dystansach?

Chociaż HeartMath kontynuuje badania wpływu pól elektromagnetycznych człowieka na dużych odległościach, naukowcy twierdzą, że samoregulujące pozytywne emocje są korzystne dla jednostki.

„Dzięki zastosowaniu narzędzi i technologii, które sprzyjają pozytywnym emocjom i psychofizjologicznej spójności, każdy z nas może skutecznie zainicjować proces modelowania (zmiany wzorców), przy czym nawykowe wzorce emocjonalne leżące u podstaw stresu są wymieniane na nowe, zdrowsze wzorce, które tworzą większą stabilność emocjonalną, bystrość umysłu i sprawności fizjologiczną jako nową bazę lub normę” – jak napisali anukowcy HMI McCraty i Dan Tomasino w rozdziale książki z 2006, „Stres w zdrowiu i chorobie” (Stress in Health and Disease), opublikowanym przez Wiley-VCH.

Jednym z pytań, na które naukowcy HMI poszukują odpowiedzi poprzez naukową Globalną Inicjatywę Koherencji (Global Coherence Initiative) uruchomioną w 2008 roku jest: „czy pole elektromagnetyczne człowieka może mieć wpływ na znacznie większych odległościach?”.

HMI posiada międzynarodową grupę 25.000 uczestników projektu. Wykorzystuje zaawansowaną technologię wykrywania i obserwowania zmian w polu magnetycznym Ziemi, powodowanych pośród innych możliwych czynników, emocjami ludzi. GCI jest „zjednoczeniem milionów ludzi na całym świecie, w intencji i trosce skoncentrowanej na sercu, w celu wsparcia zmiany globalnej świadomości od niestabilności i niezgody w kierunku równowagi, współpracy i trwałego pokoju”.

Globalna Inicjatywa Koherencji Instytutu HeartMath:

6 sekund serca:

Greg Bradden o mocy serca:

[1] http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/serce-pompa-doskonala-budowa-i-dzialanie-serca_33994.html

[2] Rollin McCraty, Ph.D., Chapter published in: Clinical Applications of Bioelectromagnetic Medicine, edited by P. J. Rosch and M. S. Markov. New York: Marcel Dekker, 2004: 541-562, Markov. New York: Marcel Dekker, 2004: 541-562.