loader gif

M-Joy Integrative Seminar by Melissa Joy Jonsson

Portfolio Image

Pola morficzne i torsyjne, technologia świadomości, zmiana osobistego rezonansu i perspektywy.