loader gif

Wszechświaty równoległe

Myślisz, że istnieje tylko jedna wersja ciebie?

A jeśli ci powiem, że istnieją eksperymenty, które zakładają, że istnieje nieskończenie wiele wersji ciebie, która wiedzie inne życie w równoległej rzeczywistości? Jedna z najnowszych teorii wyjaśnia wiele dziwnych obserwacji poczynionych w mechanice kwantowej.

Słynny fizyk Richard Feynman powiedział kiedyś: „Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że nikt nie rozumie mechaniki kwantowej”. Mimo wielu badań i eksperymentów, jej istota nadal wymyka się badaczom, bo jest tak dziwna i anty-intuicyjna. Trudne do wyjaśnienia konsekwencje teorii kwantowej doprowadziły do powstania dwóch interpretacji: kopenhaskiej oraz wielu światów.

Nowa teoria wielu światów będących w interakcji sugeruje, że równoległe światy nie tylko istnieją, ale znajdują się w interakcji z naszym światem na poziomie kwantowym, są zatem wykrywalne. Choć teoria jest spekulatywna, może wyjaśniać wiele niezwykłych konsekwencji mechaniki kwantowej.

Idea ta zakłada, że wszystkie alternatywne rozwiązania oraz przyszłości są prawdziwe, a każda z nich reprezentuje rzeczywisty, choć równoległy świat. Jednym z problemów związanych z tą interpretacją było jednak to, że jest fundamentalnie nie do sprawdzenia, ponieważ obserwacje mogą być dokonywane tylko w naszym świecie, tym, w którym obecnie jesteśmy. Stąd wydarzenia w „równoległych światach” możemy sobie jedynie wyobrazić.

Teoria MIW mówi jednak, że równoległe światy oddziałują na siebie nawzajem na poziomie kwantowym. „Idea równoległych wszechświatów istnieje w mechanice kwantowej od 1957 roku”, wyjaśnia Howard Wiseman, fizyk z Uniwersytetu Griffith w Brisbane, Australia, jeden z twórców tej teorii. „W znanej interpretacji wielu światów, każdy wszechświat oddziałuje na grupę nowych wszechświatów za każdym razem, gdy dokonuje się kwantowego pomiaru. Wszystkie możliwości są więc realizowane. Istnieje więc wszechświat, gdzie asteroida, która miała zniszczyć dinozaury, minęła ziemię czy taki, w którym Australia została skolonizowana przez Portugalczyków”.

„Krytycy poddają w wątpliwość realność innych wszechświatów dopóty, dopóki nie wpływają w ogóle na nasz świat. I to różni nasze podejście od innych” – dodaje Wiseman.
Wiseman i jego koledzy zakładają, że istnieje „uniwersalna siła odpychania pomiędzy sąsiednimi (podobnymi) światami, która sprawia, że stają się bardziej niepodobne. Uznają, że można zmierzyć tę siłę na poziomie efektów kwantowych. Być może matematyka umożliwi matematyczne sprawdzenie kwantowych efektów tej teorii. Tak czy inaczej, teoria ta jest silnym stymulatorem dla naszej wyobraźni.

Wiseman zapytany, czy teoria może pociągać za sobą możliwość, że ludzie mogą wejść w interakcję z innymi światami, odpowiada: „To nie jest częścią naszej teorii, ale idea interakcji z innymi wszechświatami nie jest już dzisiaj czystą fantazją”.

Teorię tę prezentuje w ciekawy sposób ten oto filmik: Prawdziwa nauka o światach równoległych. W bardzo interesujący sposób do alternatywnych sposobów doświadczania i wielu rzeczywistości zależnych od decyzji, odnosi się film „Mr Nobody”. Polecam.

Wyobraź sobie, że każdy moment dokonywanego przez ciebie wyboru tworzy odgałęzienia w czasoprzestrzeni, tworząc równoległe rzeczywistości, w których twoje życie potoczyło się inaczej. Czy lepiej? Tego nie wiemy, ale jest nieskończenie wiele możliwości doświadczania i tworzenia. I tę koncepcję wykorzystuję także w swoim życiu, bawiąc się w swojej świadomości i eksplorując możliwości zmiany mojego życia.

W nurcie tzw. metod kwantowych, obserwujemy zachodzenie zmiany na poziomie kwantowym. Jest to możliwe, ponieważ działamy swoją świadomością, którą także uznaje się za zjawisko kwantowe. Jest bowiem nielokalna, czyli nie powiązana tak naprawdę z miejscem ani czasem. I ty także doświadczasz, w zależności od tego, jak bardzo jesteś uważny.

Jest wysokie prawdopodobieństwo, że wraz z rozwojem ludzkiej świadomości, będziemy w stanie bez przeszkód zaglądać do naszych światów alternatywnych. Niektórzy już są w stanie to robić. Inna teoria mówi, że przeskakujemy pomiędzy równoległymi światami przez cały czas, ale nie jesteśmy w stanie tego odnotować, ponieważ zawsze jesteśmy świadomi tego świata, w jakim jesteśmy i nie jesteśmy świadomi pozostałych.

Jeśli uwrażliwisz swoją uwagę, być może zauważysz, że twoje życie jest o wiele bardziej niezwykłe, niż do tej pory sądziłeś.

Enjoy!